Räkna ut konverteringsgrad

Räkna ut konverteringsgrad

Räkna ut konverteringsgrad Konverteringsgrad (Conversion rate – CR) Konvertering används för att mäta hur ofta ett mål uppfylls, hur stor andel av dina besökare som tar de steg du önskar. T ex hur många av dina besökare tecknar sig för ett nyhetsbrev, registrerar ett...
Ordlista

Ordlista

Ordlista för e-handel Avvisningsfrekvens (BR – Bounce rate) Avvisningsfrekvens är en term som talar om hur stor procentandel som endast besöker en sida på din sajt (dvs där personen lämnar webbplatsen direkt från ingångssidan). Det finns en avvisningsfrekvens för alla...
Viktigaste nyckeltalen och KPI’erna för e-handel

Viktigaste nyckeltalen och KPI’erna för e-handel

Viktigaste nyckeltalen och KPI’erna för e-handel Sätt mätbara mål Oavsett om du precis startat upp din e-handel eller om du har ett etablerat företag så bör du löpande utveckla verksamheten för att nå dina mål. Att sätta tydliga, mätbara mål och delmål är väldigt...