Räkna ut konverteringsgrad

Räkna ut konverteringsgrad

Räkna ut konverteringsgrad

Konverteringsgrad (Conversion rate – CR)

Konvertering används för att mäta hur ofta ett mål uppfylls, hur stor andel av dina besökare som tar de steg du önskar. T ex hur många av dina besökare tecknar sig för ett nyhetsbrev, registrerar ett konto eller går igenom ett visst antal steg i en guide. När man pratar e-handel handlar konvertering oftast om hur många av dina besökare som genomför ett köp.

 

Så här gör du för att räkna ut konverteringsgrad för din e-handel.

Om du har 100 besökare och tre av dessa besökare väljer att lägga en order, då är din konverteringsgrad 3% (3/100=0,03)

 

Tips för att förbättra din konvertering

Att arbeta med att förbättra konvertering är oftast en mycket bra investering. Exempel på saker som kan öka konverteringen i en e-handel är en enkel och tydlig sida som är lättnavigerad, det ska vara enkelt att hitta det man letar efter.

Väldigt viktigt är också att ha en enkel och tydlig kassa med så få steg som möjligt för att kunna genomföra ett köp.Tydlig information om fraktpriser och fraktalternativ. Lätt att hitta kontaktinformation, finns det positiva recensioner av dina produkter från kunder är det toppen att visa upp dessa då det brukar ökar konverteringen.

 

Följa konverteringen automatisk med Peasy.nu

Peasy.nu startades för att hjälpa både stora och små e-handlare att lättare plocka fram sina nyckeltal och följa dem över tid. Du får alla tal till din mobil varje dag och slipper själv gräva i flera olika system för att ställa samman din egen rapport. Peasy.nu ansluter till dina system och plockar automatiskt samman all data och skickar till dig varje dag. Du har alltid full koll, och slipper själv jaga och leta data.

 

Just nu får alla nya användare en månad gratis, testa gärna och se om det hjälper dig få bättre koll på din e-handel!

Enklaste sättet att ha koll på din e-handel direkt i mobilen

Nyheter

Ordlista

Ordlista

Ordlista för e-handel

Avvisningsfrekvens (BR – Bounce rate)

Avvisningsfrekvens är en term som talar om hur stor procentandel som endast besöker en sida på din sajt (dvs där personen lämnar webbplatsen direkt från ingångssidan). Det finns en avvisningsfrekvens för alla sidor.

Försäljning

Försäljning för en period är summan av alla ordrar, minus alla returer och avbrutna ordrar vi känner till när vi räknar ut siffran.
Konverteringsgrad (CR – Conversion rate)
Används för att mäta hur ofta ett mål uppfylls, hur stor andel av besökarna som tar de steg du önskar, t ex lägger en order, tecknar sig för ett nyhetsbrev, läser igenom ett visst antal steg i en guide.

 

Kundnöjdhet (NPS – Net Promoter Score)

Hur nöjd kunden är med dig som bolag eller med din produkt.
För att ta reda på sin NPS så ställer man frågan:
Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera det här företaget till en vän eller kollega? Frågan besvaras sedan på en elvagradig skala från 0-10.

 

Livstidsvärde (CLTV – Customer Life Time Value)

Livstidsvärde anger hur mycket man kommer att att tjäna totalt på en kund så länge hen är kund. Istället för att räkna varje inköp för sig så lägger man ihop alla inköp som en kund totalt har gjort.
Nyckeltal (KPI – Key Performance Index)
Nyckeltal är dina viktigaste mätetal (till exempel försäljning, lönsamhet och lagersaldo). Utifrån dessa kan du mäta och jämföra och se hur det går för din verksamhet och vad som kan förbättras.

 

Populära kanaler

Kanaler är olika platser som trafiken till din site kommer från, t ex sociala medier, direkttrafik, email och via länkar (referrals).

Sessioner

När det kommer en besökare till din site startas en session, denna session brukar vara aktiv i 30 min.

Snittordervärde (AOS – Average Order Size)

Medelvärdet på ordrarna i t ex en e-handel.

Toppsidor

De sidor på din site som har flest besökare.

Toppsäljare

De produkter som det säljs flest av.

Enklaste sättet att ha koll på din e-handel direkt i mobilen

Nyheter

Viktigaste nyckeltalen och KPI’erna för e-handel

Viktigaste nyckeltalen och KPI’erna för e-handel

Viktigaste nyckeltalen och KPI’erna för e-handel

Sätt mätbara mål

Oavsett om du precis startat upp din e-handel eller om du har ett etablerat företag så bör du löpande utveckla verksamheten för att nå dina mål. Att sätta tydliga, mätbara mål och delmål är väldigt användbart för att hjälpa dig och se till att du jobbar på det som är viktigast för stunden. I denna artikel förklarar vi några av de vanligaste nyckeltalen som används för e-handlare och hur du kan jobba med detta för din e-handel. Vi skickar också med en gratis mall du kan använda för att själv spåra din data.

 

Vad är nyckeltal eller KPI?

I alla företag finns det massor av olika saker som du kan mäta. Det kan vara t ex lönsamhet, försäljning, antal anställda och antal produkter i lager. Allt i verksamheten som kan mätas och uttryckas i siffror kallas för mätetal.

För att inte drunkna i siffror behöver du välja ut de som är mest relevanta för dig i den fas du är just nu. Om du precis startat upp så är du kanske mest intresserad av antal besök och antal ordrar, men om du varit igång längre så är kanske lönsamhet och konverteringsgrad viktigare.

De mätetal som är viktigast kallas nyckeltal, vilket på engelska ofta kallas KPI eller Key Performance Index. Enligt detta så är det alltså inte givet att två olika e-handlare har samma nyckeltal, eftersom de viktigaste nyckeltalen kan skilja sig.

 

Vilka nyckeltal bör jag använda?

Som inspiration till att välja dina egna nyckeltal så kan det vara idé att se vad andra e-handlare tycker är viktigt. Följande är en lista av vanliga nyckeltal för e-handlare.

 • Försäljning (Revenue, Sales) – Hur mycket du säljer för per period (dag, vecka, månad eller år)
 • Antal ordrar (Order count) – Hur många ordrar du säljer per period
 • Returgrad (Return rate) – Hur stor andel av dina ordrar som kommer tillbaka som returer
 • Antal besökare (Sessions, Visitors) – Hur många besök har din hemsida
 • Konverteringsgrad (Conversion rate/CR) – Hur många av dina besök som ger en order
 • Snittordervärde (Average Order Size/AOS, Average Order Value/AOV) – Hur stor är en genomsnittlig order i din butik
 • Övergivna varukorgar (Abandonment rate/AR, Abandoned Cart Rate/ACR) – Hur många besökare som lägger produkter i varukorgen, men struntar i att lägga order
 • Kundnöjdhet (Net Promotor Score/NPS, Nöjd Kund Index/NKI, Customer Satisfaction Score/CSAT) – Hur nöjda dina kunder är med att handla hos dig
 • Andel återkommande kunder (Return customers) – Hur stor andel av dina kunder som lägger ytterligare order inom 12 månader
 • Öppningsgrad på epost (Email open rate) – Hur många av de som får epost från dig som öppnar mailet
 • Livstidsvärde på kund (Customer Life Time Value/CLTV/LTV) – Hur mycket en ny kund är värd för dig över tid, uppskattad total försäljning
 • Kundanskaffningskostnad (Cost Per
 • Acquisition/CPA, Customer
 • Acquisition Cost/CAC) – Hur mycket det kostar dig att locka in en kund att lägga order
 • Kostnad för sålda varor (Cost of sales/COS, Cost of Goods Sold/COGS) – Din totala kostnad för de varor du säljer
 • Marginal / bruttomarginal (Gross margin/GM) – Din bruttomarginal är hur stor del av din försäljning som är kvar efter du dragit av din kostnad för sålda varor. Jämför med nettomarginal som visar hur stor del av din försäljning som är kvar när du dragit av alla kostnader i bolaget.

För att kunna dra slutsatser kring dina nyckeltal så behöver du följa dem regelbundet över tid. För flera nyckeltal så är inte det faktiska värdet det viktigaste, utan snarare hur trenden ser ut – går det åt rätt håll eller inte? Är det plötsliga oväntade förändringar? Om du räknar ut dina nyckeltal löpande så kan du reagera snabbare och med mer självförtroende att du gör rätt saker, samt snabbt få svar på om det du gjort har lett till rätt resultat.

Rent praktiskt så finns det två olika vägar att gå för att hålla koll på dina siffror. Antingen så sammanställer du all data för hand i t ex ett kalkylark i Excel eller Google Docs och skapar rapporter från detta, eller så använder du en tjänst för att sammanställa all din data. Sannolikt har du redan idag fler system som sammanställer en del data åt dig, t ex Google Analytics, ditt e-handelssystem och ditt affärssystem eller bokföringsprogram. För att få en samlad bild behöver du dock plocka ihop data från många olika platser till en samlad bild.

 

Följa nyckeltal via kalkylark, inklusive gratis mall

För att göra det lite enklare att komma igång med att spåra data kan du använda vår mall. Denna mall hjälper dig hålla koll på några vanliga nyckeltal för din e-handel. Bara uppdatera med relevanta siffror kring webbtrafik och försäljning så kan du löpande ha koll på att din e-handel går åt rätt håll. Anpassa för vecka eller dagskoll om du vill uppdatera oftare.

Ladda ned statistikmall för Excel här, eller statistikmall för Google Sheets.

Följa nyckeltal automatisk med Peasy.nu

Peasy.nu startades för att hjälpa både stora och små e-handlare att lättare plocka fram sina nyckeltal och följa dem över tid. Du får alla tal till din mobil varje dag och slipper själv gräva i flera olika system för att ställa samman din egen rapport. Peasy.nu ansluter till dina system och plockar automatiskt samman all data och skickar till dig varje dag. Du har alltid full koll, och slipper själv jaga och leta data.

Just nu får alla nya användare en månad gratis, testa gärna och se om det hjälper dig få bättre koll på din e-handel!

Hur jobbar du med nyckeltal för din e-handel? Har du frågor eller funderingar? Kontakta mig gärna på pal@51.20.128.15 om du vill snacka nyckeltal!

Enklaste sättet att ha koll på din e-handel direkt i mobilen

Nyheter