Uppdatering av mail

Sedan bytet till Google Analytics 4 så tar Google längre tid på sig att sammanställa all besökarstatistik vilket gjort att sessioner och konverteringsgrad inte alltid har stämt i våra mail.

Vi har nu valt att ändra i våra rapporter och plockar därför bort information från Google Analytics 4 i dagsmailen. Detta innebär att sessioner, konvertering, mest besökta sidor samt mest populära kanaler inte kommer visas dagligen, utan enbart i vecko- och månadsrapport.

Vi ändrar även så att veckorapporten kommer på tisdagar istället för måndagar och månadsrapporten kommer numera den andra i följande månad, allt för att mer pålitligt kunna räkna ut alla data.

Om ni har frågor eller synpunkter på detta får ni gärna höra av er!