Kom igång med Peasy.nu i Centra

Centra + Peasy.nu

 • Logga in i Centra och välj ’SYSTEM’ > ’STORES’ och välj den butik du vill koppla till Peasy.nu.
 • Längst ned på sidan finns en sektion ’PLUGINS’, välj den gröna boxen under ’Status’ (Active).
 • Ange ’Peasy.nu’ som ’Name’ och i droplistan ’Plugin’ så hittar du ’Order API’ längst ned under ’Other’.
 • Mata in dessa värden:
 • URI: peasy
 • Secret API key: Skriv in en blandning av siffror och bokstäver. Detta är den hemliga kod som Peasy.nu använder för att ansluta till Centra.
 • Markets: Markera alla marknader som du vill använda i Peasy.nu. Du kan markera alla genom att klicka i fönstret och klicka Ctrl + A.
 • Get Orders with Status: Välj alla statusar genom att klicka i fönstret och klicka Ctrl + A.
 • Anonymization of personal data: Enabled
  Klicka ’Save’
 • Notera vilken ’Base URL’ som skapats (t ex https://sandbox.centraqa.com/api/peasy/11, dubbelkolla att URL:en slutar på siffror) och vilken ’Secret API key’ du valt (t ex tAy45RPnX6MG) och meddela dessa till info@peasy.nu

Vad säger våra kunder?

 

Peasy.nu

Peasy.nu skickar den viktigaste statistiken och nyckeltalen från din butik till din mail varje morgon. Vill du hålla koll under dagen så använder du vår app som alltid är uppdaterad.
Inget att installera, ställa in eller förändra i din nuvarande lösning.