Kom igång med Peasy.nu i Centra

Centra + Peasy.nu

 • Logga in i Centra och välj ’SYSTEM’ > ’STORES’ och välj den butik du vill koppla till Peasy.nu.
 • Längst ned på sidan finns en sektion ’PLUGINS’, välj den gröna boxen under ’Status’ (Active).
 • Ange ’Peasy.nu’ som ’Name’ och i droplistan ’Plugin’ så hittar du ’Order API’ längst ned under ’Other’.
 • Mata in dessa värden:
 • URI: peasy
 • Secret API key: Skriv in en blandning av siffror och bokstäver. Detta är den hemliga kod som Peasy.nu använder för att ansluta till Centra.
 • Markets: Markera alla marknader som du vill använda i Peasy.nu. Du kan markera alla genom att klicka i fönstret och klicka Ctrl + A.
 • Get Orders with Status: Välj alla statusar genom att klicka i fönstret och klicka Ctrl + A.
 • Anonymization of personal data: Enabled
  Klicka ’Save’
 • Notera vilken ’Base URL’ som skapats (t ex https://sandbox.centraqa.com/api/peasy/11, dubbelkolla att URL:en slutar på siffror) och vilken ’Secret API key’ du valt (t ex tAy45RPnX6MG) och meddela dessa till info@51.20.128.15

Vad säger våra kunder?

 

Peasy.nu

Peasy.nu skickar den viktigaste statistiken och nyckeltalen från din e-handel till din mail varje morgon. Vill du hålla koll under dagen så använder du vår app som alltid är uppdaterad.
Inget att installera, ställa in eller förändra i din nuvarande lösning.